Löpande bokföring

calculator-913162_640

Till vardags är det många som jämställer bokföring med det mycket bredare begreppet redovisning. Bokföring handlar om att anteckna alla händelser som påverkar företaget ekonomiskt. Enligt svenskt lagstiftning ska all bokföring göras enligt den så kallade dubbelbokförings principen som i korthet innebär att bokföring alltid görs på två olika platser, grundbok och huvudbok.

Trots att bokföringens huvudsakliga syfte är att ge Skatteverket inblick i ett företags ekonomiska situation så utgör bokföringen även ett fantastiskt verktyg  för en företags ledning och ägare. Genom bokföringen har man möjlighet att stämma av att man går mot de uppsatta målen.