Bokslut och årsredovisning

business-861325


Redovisning syftar till att ge företagets intressenter den information som de behöver. Intressenterna kan vara många olika, det kan handla om kunder, leverantörer, banker och naturligtvis Skatteverket. Det är i första hand skatteverkets behov av information som styrt utformningen av den svenska redovisnings lagstiftningen.

Bokföringen som handlar om att anteckna bolagets affärshändelser ska varje år avslutas med ett bokslut eller årsredovisning. Det är i huvudsak där Intressenterna hämtar den information som de behöver.